Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

anonymní oznamovací kanál od Whistee.cz

Nová povinnost firem pro ochranu oznamování protiprávních jednání

Již dnes mají některé firmy nebo veřejné organizace povinnost zavést vnitřní kanál pro oznamování protiprávního jednání. Do budoucna se tato povinnost rozšíří v podstatě na všechny podniky a organizace (firmy s více jak 25 zaměstnanci, veřejný sektor atd.). Tyto požadavky vyplývají z nové evropské Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně oznamovatelů.

Kdo 

PRO FIRMY

Criminal Law

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

MĚSTA A OBCE

Social Rights

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

03.

Police Custody

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

04.

Labor Law

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Náš tým

Whistleblowing a jeho implementace do českého právního řádu

Přečíst zde

The whistleblower reports

A concern by going to the landing page of the Reporting channel and filling in the questionnaire. The web-based channel can be accessed from any device, including smartphones, and the whistleblower can report anonymously or openly, in any language.

The case manager receives

An immediate notification by email and SMS, and logs into the Case management tool to review the message received and take action. Login is secure and includes multi-factor authentication. Secure translation support is included.

Further dialogue

between the case manager and the anonymous whistleblower is possible. The whistleblower logs into the Reporting channel to read the reply from the case manager. Data is encrypted during transmission and in storage. You decide which individual(s) should have access to which cases, and only authorised case managers can decrypt and read the dialogue.

Investigation of cases

is supported by advanced and easy-to-use investigation functionality including categorisation of cases, process status, notes, file upload for evidence, secure chat between authorised individuals or complete re-assignment of cases. Once an investigation has been completed the case is closed in compliance with data protection legislation, such as GDPR.

Statistics and report generation

tools provide an overview of current and historic data, status, alerts, performance indicators and in-depth analysis. The dashboard accommodates individual settings and the report generator offers flexible presentation possibilities, including creating standard presentations for defined target groups.

O čem nevíte, to nemůžete vyřešit

Korupce, pracovní nepohoda nebo šikana ve škole… Z toho nikdo radost nemá. Zároveň jsou to témata, o kterých není snadné mluvit osobně. S Whistee máte možnost se o nich včas dozvědět a začít je řešit. Anonymně, online a hlavně bezpečně.